Mikołajki – Pisz 25,00 km

Trasa prowadzi w kierunku pd.-wsch. przez największe jezioro Polski Śniardwy i najdłuższą odcinek kanałowy w systemie żeglugowym Wielkich Jezior Mazurskich – Kanał Jegliński (5,25 km). Na Kanale w pobliżu w. Karwik śluza komorowa Karwik. Kajakarze mogą kontynuować spław do Narwi i Wisłą wypływającą z j. Roś rz. Pisą.

 • 0,00 km Początek szlaku – Wioska Żeglarska w Mikołajkach nad J. Mikołajskim..
 • 1,00 km Z lewej, na wysokim brzegu J. Mikołajskiego widoczna placówka Polskiej .Akademii Nauk w Mikołajkach.
 • 3,00 km Rozwidlenie szlaków – prosto do Rucianego-Nidy, w lewo do Pisza. Z lewej na półwyspie oddzielającym J. Mikołajskie od pn.-zach, zatoki Śniardw w. Dybowo.
 • 5,25 km Koniec J. Mikołajskiego, początek j. Śniardwy. Przy nieco zamglonej pogodzie brzegi wsch. jeziora są już niewidoczne.
 • 6,25 km Z prawej, na półwyspie wrzynającym się , pomiędzy j. Śniardwy i j. Bełdany Stacja Naukowa PAN w Popielnie (hodowla tarpanów, jeleni mazurskich i bobrów).
 • 11,00 km W pobliżu szlaku (z lewej) Wyspa Pajęcza i Wyspa Czarci Ostrów. Dalej na wsch. największa wyspa Śniardw Szeroki Ostrów.
 • 16,00 km Z prawej Wyspa Kaczor oddzielająca j. Śniardwy od jego pd. zatoki zwanej j. Seksty.
 • 18,45 km Początek Kanału Jeglińskiego łączącego j. Seksty z j. Roś.
 • 19,00 km Śluza komorowa Karwik. Z prawej, w odległości około 0,80 km w. Karwik. 2 km dalej nad kanałem w. Jegliny.
 • 23,70 km Koniec Kanału Jeglińskiego, początek j. Roś.
 • 25,00 km Wypływ rz. Pisy z j. Roś, port w Piszu.